^Back to Top

Rajdy kajakowo-konne

Uczestnicy to niepełnosprawni i ich zdrowi koledzy. Z tego grupa wodniaków płynie kajakami i kanadyjkami na trasie Wigry, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, pokonując dziennie około 20 km. Druga  grupa asekurowana bryczką pokonuje szlaki puszczańskie konno, około 50 km dziennie.

Obie grupy spotykają się na wspólnych biwakach, z których po noclegu, wymianie jeźdźców i wodniaków ruszają na dalszy etap rajdu. 

Fundacja stała się ważnym elementem promocji miasta i regionu, poprzez zainteresowanie jej działalnością mediów. Przejawem tego były liczne artykuły w prasie, periodykach specjalistycznych, audycje radiowe i telewizyjne w programach lokalnych i ogólnopolskich.
Z opinii Prezydenta Miasta Torunia Wojciecha Grochowskiego
Rzecz odbywa się etapami w taki sposób, że grupa łodzi płynie rzeką, a konni przemieszczają się puszczą. Wieczorem wszyscy spotykają się na wspólnym biwaku. Rano obóz rusza dalej, ale uczestnicy zmieniają łodzie na konie, a konie na łodzie.
Gazeta Współczesna
Białystok, 15 lipca 2001 r.