^Back to Top

Obozy Integracyjne

Połowa uczestników to dzieci niesprawne i połowa to dzieci zdrowe. Jest to obóz stacjonarny, w którym dominują ćwiczenia jazdy konnej i hipoterapii, wspinaczka linowa na sosnach, hydroterapia, wycieczki wodniackie i autokarowe dla poznania zabytków oraz warunków naturalnych fauny i flory puszczańskiej.

W Fundacji przy udziale wybitnych specjalistów – wolontariuszy zgromadzonych wokół osoby założyciela, opracowano własne, unikalne metody rehabilitacji. Na szczególne uznanie zasługuje, budząca zainteresowania specjalistów również zagranicą, metoda terapeutycznej wspinaczki ścianowej i linowej. Ta metoda łączona jest z wysoce specjalistyczną terapią konną. Znajduje to szczególnie skuteczne zastosowanie w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. W ramach tej i innych metod naturalnych Fundacja prowadzi obozy rehabilitacyjne i sportowe dla niepełnosprawnych; konne i konno-kajakowe w Puszczy Augustowskiej, obozy wspinaczkowe w Tatrach.
Z opinii Prezydenta Miasta Torunia Wojciecha Grochowskiego
Suma doznań emocjonalnych, poznawczych i estetycznych poprzez sferę psychiczną determinuje skuteczność efektów rehabilitacyjnych.
Wyprawy wodą z udziałem osób z ciężkimi uszkodzeniami, które nie mogą wiosłować, odbywają się w ten sposób, że motorówka ciągnie kajaki. Fundacja ma jedyne zezwolenie na używanie silnika w strefie ciszy i dzięki temu wycieczki mogą odbywać się aż po granicę, przez wszystkie śluzy.
Gazeta Współczesna
Białystok, 13 sierpnia 2001 r